Rituály

10.08.2021

Rituál je událost v našem životě, která v klíčových okamžicích probíhajících změn umožní vědomý přechod z jednoho období do druhého. Umožňuje přijetí, posílení či uctění určité důležité situace v našem životě.

Cílem rituálu, je uvědomit si plně do hloubky, podpořit a přijmout důležité změny které v našem životě probíhají a ukotvit je v sobě. 

Rituál může probíhat různými způsoby v různém prostředí. Venku v přírodě, uzavřené místnosti nebo v jiném ohraničeném prostoru.  

Může se konat v kruhu rodiny, v kruhu žen nebo přátel, a nebo osobní rituál, který si vytvoříme sami sobě nebo za přítomnosti osoby, která nás rituálem provádí. 

Nejčastější rituály které provádím jsou:

Rituál rozloučení a propuštění blízkého člověka který zemřel

Rituál propuštění dospělých synů a dcer

Rituál uctění předků

Rituál propuštění bývalého partnera

Rituál rozloučení s nenarozeným dítětem

Rituál narození miminka

Rituál první menstruace

Rituál pro ženy v přechodu 

Předsvatební rituál (pro názornou ukázku popíšu trochu podrobněji)

Tento rituál, provádím v přítomnosti dalších žen, většinou kamarádek nevěsty.

Rituál je příležitostí pro nevěstu jak se pozastavit v denním shonu aby mohla vědomě přejít z jednoho životního období do druhého.

Je to vhodná příležitost, rozloučit se s dívčím životem, poděkovat matce, otci, vyslovit své strachy, či naopak záměry a posdílet je, se svými nejbližšími kamarádkami či ženami z rodiny.

Během rituálu, budoucí nevěsta v bezpečném kruhu žen, prochází láskyplnou očistou. Může vyjádřit své možné obavy z manželství, vyslechnout si příběhy a rady zkušenějších žen a také vyjádřit svá přání a očekávání.

Pokud se rituálu účastní matka nevěsty, může být rituál také příležitostí k tomu, aby matka dala své dceři požehnání a vědomě ji "propustila" ze své ochraňující náruče a s láskou ji pomohla překonat možné obavy z nadcházející změny.

Celý rituál je veden k tomu, aby si budoucí nevěsta na jeho konci uvědomovala svou ženskou sílu, vnitřní i vnější krásu, kterou je obdařena, a aby cítila, že je milována a v bezpečí.

Důležitou částí rituálu, je tedy nejen očista, ale hlavně následné opečovávání, obdarovávání, zdobení nevěsty a poukázání na její přednosti.

Nevěsta by se měla cítit v tomto rituálu středem pozornosti, milovaná, opečovávaná a hýčkaná.

Rituál, je také velmi přínosný pro všechny zúčastněné ženy, protože při něm dochází k láskyplnému sdílení, které je obohacující a hojivé a často účast na předsvatebním rituálu, pomůže překonat či vyčistit vlastní nejasnosti či strachy z manželství.